Okruch Złota

Największa nekropolia w Europie Środkowej Czarnówko, gm. Nowa Wieś Lęborska

Z głębin czasu. Unikatowe rzymskie naczynia szklane z "książęcego" grobu z Czarnówka na Pomorzu ze zbiorów Muzeum w Lęborku

 Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.

Muzeum w Lęborku przypomina, że otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie 29.500,00 zł pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego na realizację projektu w ramach programu Wspieranie Działań Muzealnych 2021. Projekt nosi tytuł: Z głębin czasu. Unikatowe rzymskie naczynia szklane z książęcego grobu z Czarnówka na Pomorzu ze zbiorów Muzeum w Lęborku. Obejmuje on opracowanie oraz upublicznienie unikatowego w skali europejskiej zespołu zabytków rzymskich naczyń szklanych: butli w kształcie ryby oraz pucharu z aplikacjami w kształcie ptaków wodnych. Powstanie katalog o charakterze popularnonaukowym w wersji polsko-angielskiej pod tytułem "Z głębin czasu. Opowieść o pewnej rybie" pod redakcją dr Jacka Andrzejowskiego (Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie), Marioli Pruskiej (Dyrektor Muzeum w Lęborku) oraz prof. Jana Schustera. (Uniwersytet Łódzki). Promocja książki oraz uroczyste otwarcie wystawy archeologicznej w Wieży Ciśnień nastąpi w dniu 19.11.2021 r., więcej szczegółów i informacji podamy w późniejszym terminie.