Okruch Złota

Największa nekropolia w Europie Środkowej Czarnówko, gm. Nowa Wieś Lęborska

Artykuły w publikacjach

Do tej pory na temat badań wykopaliskowych prowadzonych w Czarnówku ukazały się artykuły w publikacjach:

  1. XVII Sesji Pomorzoznawczej za lata 2007 - 2009, która odbyła się w dniach 18 do 20 listopada 2009 r. w Gdańsku. Podczas spotkania zostały przedstawione m.in. sprawozdania z badań terenowych (systematycznych, ratowniczych i sondażowych), w obrębie aglomeracji miejskich, a także z prac wykopaliskowych prowadzonych na trasach autostrad, obwodnic miast.
  2. XVIII Sesji Pomorzoznawczej za lata 2009 – 2011, zorganizowanej przez Muzeum Zamkowe w Malborku. Przykładem poprzednich sesji zostały na niej przedstawione referaty oraz sprawozdania z badań terenowych (systematycznych, ratowniczych, sondażowych), badań na terenie aglomeracji miejskich, jak również z prac wykopaliskowych prowadzonych na terenach pod inwestycje liniowe.
  3. Sympozjum naukowego: Między kulturą łużycką a kulturą pomorską. Przemiany kulturowe we wczesnej epoce żelaza, które odbyło się w dniach 15-16 października 2009 r. Sympozjum zorganizowało Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Stowarzyszeniem Promocji Zabytków Archeologicznych, Instytutem Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego i Fundacją Ochrony Zabytków w Gdańsku.