Okruch Złota

Największa nekropolia w Europie Środkowej Czarnówko, gm. Nowa Wieś Lęborska

Brązowy kocioł ze swebskimi głowami wypożyczony na wystawę do Hiszpanii

Jeden z najefektowniejszych zabytków z Czarnówka: kocioł z brązu, który znajdował się w posiadaniu „barbarzyńskiego” arystokraty z Pomorza, wypożyczony został do Hiszpanii.
Z powodu wyjątkowego zdobienia, umieszczonego pod krawędzią (plakietki z wyobrażeniami głów mężczyzn z bardzo charakterystyczną fryzurą, właściwą dla jednego z ludów germańskich ‒ tzw. węzłem swebskim) będzie on wyjątkowym eksponatem na czasowej wystawie p.t „In Tempore Sueborum. The time of the Sueves in Gallaecia” organizowanej przez Cultural Centre ‘Marcos Valcárcel’ w hiszpańskim Ourense.
Z całej Europy znamy tylko trzy takie wyjątkowe naczynia, które ‒ choć tego samego typu – różnią się sposobem przedstawienia głów Swebów. Pierwszy kocioł tego typu znaleziono w miejscowości Mušov na Morawach, niedaleko byłej granicy rzymskiej, drugim jest kocioł z Czarnówka, trzeci zaś odkryto ostatnio w miejscowości Kariv na zachodniej Ukrainie.
Kocioł z Czarnówka, wraz z trzema dalszymi naczyniami brązowymi, stanowił część darów grobowych złożonych przy pochówku mężczyzny zmarłego ok. 200 roku n.e. Mężczyzna ten należał do ówczesnej lokalnej elity, utrzymującej dalekosiężne kontakty, w tym również z terenami Cesarstwa Rzymskiego.

Zabytek wróci do nas pod koniec marca 2018 r. i wówczas dopiero uświetni naszą, muzealną wystawę o najbogatszych grobach z trzech nekropoli w okolicy Lęborka.

https://www.cultura.gal/es/nova/38953

https://www.facebook.com/intsueborum/?hc_ref=ARST6yqEVCm31wqRRYBcZzaFLMUEFI24F-IJxwS3Uyq6T9QfGcw7wMujW-QAjiOR8UA

https://www.trendsmap.com/twitter/user/intsueborum