Okruch Złota

Największa nekropolia w Europie Środkowej Czarnówko, gm. Nowa Wieś Lęborska

Informacje ogólne

  1. Muzeum w Lęborku może poszczycić się posiadaniem w swoich zbiorach jednej z największych kolekcji cennych i unikatowych przedmiotów pozyskanych w wyniku wieloletnich badań wykopaliskowych prowadzonych na rozległym, wielokulturowym cmentarzysku w Czarnówku w powiecie lęborskim. 

  2. Stropy obiektów rejestrowano na różnej głębokości, średnio od ok. 0,3 do 0,8 m poniżej współczesnego poziomu gruntu. Głębokość ich zalegania i miąższość zależna była od typu pochówku i czasu, w jakim został złożony. 

  3. OBIEKTY O CHARAKTERZE SEPULKRALNYM: Grób skrzynkowy, Grób ciałopalny jamowy z resztkami stosu, Grób ciałopalny jamowy czysty, Grób popielnicowy z resztkami stosu, Grób popielnicowy z obstawą kamienną, Grób popielnicowy czysty, Grób szkieletowy (osoba dorosła), Grób szkieletowy (dziecko), Grób kloszowy