Okruch Złota

Największa nekropolia w Europie Środkowej Czarnówko, gm. Nowa Wieś Lęborska

Z głębin czasu. Opowieść o pewnej rybie.

19 listopada br. o godzinie 14.00 w obiekcie Wieży Ciśnień odbędzie się promocja katalogu „Z głębin czasu. Opowieść o pewnej rybie.” Projekt, który zrealizowało Muzeum w Lęborku wraz z Fundacją Monumenta Archaeologica Barbarica, Instytutem Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie oraz Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, obejmował kompleksowe opracowanie i upublicznienie unikatowego w skali europejskiej zespołu rzymskich naczyń szklanych: butli w kształcie ryby i dużego pucharu z aplikacjami w kształcie ptaków wodnych. Publikacja jest efektem realizacji przez Muzeum w Lęborku projektu dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych”.

Tego samego dnia będzie miało również miejsce otwarcie wyjątkowej ekspozycji, na której, poza omawianymi w publikacji zabytkami, znalazły się najcenniejsze zbiory związane z okresem wpływów rzymskich oraz wędrówek ludów w naszym regionie. Na wystawie, poza licznymi multimediami, zostały wykorzystane aplikacje: „Draw alive” ożywiająca na dużym ekranie pokolorowane wcześniej rysunki oraz „Muzeum w kieszeni” służąca do indywidualnego zwiedzania ekspozycji. Obie stworzone zostały w ramach projektu MUS.NET, program kreatywna Europa realizowanego przez Muzeum w Lęborku w latach 2019-2022. Efektem tego projektu jest również film wyświetlany w strefie powitalnej Wieży Ciśnień.

Promocji towarzyszyć będzie wystawa prac ceramicznych słuchaczy Lęborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wykonanych pod kierunkiem Jana Kreffta.

W związku z obostrzeniami sanitarnymi liczba miejsc została ograniczona, stąd zapraszamy do obiektu w godzinach jego otwarcia w kolejnych dniach. Dodatkowo w dniach 20, 21 i 23 listopada możliwe będzie uzyskanie wyżej wymienionej publikacji.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 

https://lebork.naszemiasto.pl/lebork-nasze-muzeum-ma-skarb-na-skale-europejska-ksiazka-i/ar/c13-8549435