Okruch Złota

Największa nekropolia w Europie Środkowej Czarnówko, gm. Nowa Wieś Lęborska

Blask kruszcu i pokusy Rzymu. Okazałe groby z okresu wpływów rzymskich na nekropoli w Czarnówku, pow. lęborski

Informujemy, że Muzeum w Lęborku otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe – priorytet 5 – Ochrona zabytków archeologicznych” na realizację projektu „Blask kruszcu i pokusy Rzymu. Okazałe groby z okresu wpływów rzymskich na nekropoli w Czarnówku, pow. lęborski”.
Projekt obejmuje pełne opracowanie dziesięciu niezwykle bogato wyposażonych grobów z końca II wieku n.e. zawierających tzw. importy rzymskie i luksusowe wyroby pochodzenia lokalnego. Ponadto w projekcie zawarto analizę roli, jaką pochowane osoby odgrywały w procesie formowania się nowych elit władzy w basenie Morza Bałtyckiego w okresie przekształceń politycznych na Pomorzu. Materialnym efektem realizacji zadania będą m.in. dwie publikacje książkowe w ramach prestiżowej serii wydawniczej Monumenta Archeologica Barbarica.
Kwota dwuletniego projektu: 109 050,00zł, z tego:

wkład własny w I roku wynosi 14 620,00 zł, natomiast w 2-gim roku – 24 530,00 zł.

http://kanal6.pl/2017/05/16/w-blasku-kruszcu/