Okruch Złota

Największa nekropolia w Europie Środkowej Czarnówko, gm. Nowa Wieś Lęborska

Nowa publikacja "Czarnówko, stan.5. Osiem grobów okazałych - narodziny nowych elit w II wieku po Chr. w basenie Morza Bałtyckiego"

 Nowa publikacja (2 tomy) wydana przez Muzeum w Lęborku, Fundację Archaeologica Barbarica oraz Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie w języku polskim i niemieckim nosi tytuł "Czarnówko, stan. 5. Osiem grobów okazałych - narodziny nowych elit w II wieku po Chr. w basenie Morza Bałtyckiego", "Czarnówko, Fpl. 5. ACHT PRUNKGRÄBER – ZEUGNISSE NEUERELITEN IM 2. JH. N. CHR. IM OSTSEERAUM".

Publikacja została wydana w ramach projektu „Blask kruszcu i pokusy Rzymu. Okazałe groby z okresu wpływów rzymskich na nekropoli w Czarnówku, pow. lęborski” realizowanego przez Muzeum w Lęborku z dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe – priorytet 5 – Ochrona zabytków archeologicznych”.